Zarządzanie usługami IT

Usługa doradcza przeznaczona dla kadry zarządzającej. Celem usługi jest dopasowanie informatyki do biznesu poprzez usprawnienie komunikacji potrzeb.

Rozwiązania informatyczne są stosowane w biznesie od kilkudziesięciu lat. Nowe elementy i dodawane są nieustannie, równocześnie trzeba utrzymywać te, które dodano dawniej. Często presja bieżących zadań eliminuje analizę rzeczywistych potrzeb. Analizę taką trudno przeprowadzić własnymi zasobami bo przyzwyczajenie do obecnego systemu czyni zeń oczywistość, którą trudno kwestionować. Dodatkową barierą jest utrudniająca komunikację obawa o utratę prestiżu, która powstrzymuje przed zadawaniem zbyt prostych pytań. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług zewnętrznego doradcy. Krótki projekt może przynieść duży zwrot przez optymalizację nakładów ponoszonych na IT.

W oparciu o podejście ITIL (Information Technology Infrastructure Library) oferujemy usługi doradcze w zakresie strategii budowy usług IT w firmie. W ramach projektu wykonujemy:

  • Analizę pokrycia potrzeb biznesowych przez usługi IT.
  • Oszacowanie wymagań biznesowych co do jakości usług IT
  • Analizy wartości dla firmy tworzonej przez usługi IT
  • Audyt procesów zarządzania portfelem usług IT

W wyniku prac powstaje raport zawierający rekomendowane kierunki zmian w usługach IT wykorzystywanych przez firmę. Zmiany takie mogą dotyczyć

  • Rezygnacji z usług nie przynoszących już wartości
  • Wprowadzenia nowych usług
  • Zmiany parametrów jakościowych usług
  • Zmiany podejścia do zarządzania portfelem usług IT

Największy wpływ na całkowity koszt każdej usługi mamy określając nasze wymagania. Odpowiednio dobierając funkcjonalność i parametry jakościowe do potrzeb biznesowych optymalizujemy koszty IT. W rezultacie osiągamy większe korzyści niż stosując prostą presję na redukcję kosztów istniejącej struktury.