Zarządzanie kontraktami

Usługa doradcza przeznaczona dla firm, które zamawiają obsługę informatyczną jako zewnętrzną usługę (outsourcing) lub zamierzają renegocjować istniejący kontrakt.

Outsourcing przeprowadzony bez odpowiedniego przygotowania jest niezawodnym sposobem na pomnożenie problemów. Zamawiając usługę zamawiamy określony w kontrakcie rezultat. Staranne zdefiniowanie zawartości usługi i jej parametrów jakościowych jest podstawą udanej współpracy z dostawcą. Równie istotne jest przygotowanie zamawiającego do skutecznego zarządzania usługą. Dostawca usługi często ma przewagę nad zamawiającym ze względu na większe doświadczenie w zarządzaniu relacjami ze swoimi klientami. Dostawca ma wielu klientów, klient zaś jednego dostawcę. Jako niezależny doradca pomagamy klientom usług outsourcingowych w zakresie:

  • Przygotowania strategii dostarczania usług. Każdą decyzje o outsourcingu powinna poprzedzić analiza potrzeb biznesowych i obecnego portfela usług. Znając wartość usług możemy podjąć świadomą decyzję o sposobie ich dostarczania. Należy uwzględnić powiązania między usługami i ryzyko związane z planowaną zmianą. Ocenić rynek dostawców i dostępność. Zdefiniować nasze oczekiwania i kryteria sukcesu. Całość tych działań nazywamy strategią dostarczania usług.
  • Wyboru dostawcy i negocjacja kontraktu. Wybór zewnętrznego dostawcy usługi to projekt, w którym podstawowe znaczenie ma komunikacja i zarządzanie informacją. Ustalenie zasad wyboru (przetarg otwarty, czy zapytanie skierowane do wybranych dostawców, RFI, RFP, negocjacje konkurencyjne). Przygotowanie dokumentacji jasno określającej potrzeby zamawiającego. Negocjacje warunków kontraktu zabezpieczających istotne interesy stron. Kontrakt outsourcingowy wiąże strony na długi okres i dlatego powinien pozwalać na budowanie relacji partnerskich. Precyzyjna komunikacja w trakcie procesu jego zawierania pozwala na uniknięcie kosztownych nieporozumień i konfliktów.
  • Wdrożenia usługi. Wdrożenie nowej usługi lub zmiana sposobu dostarczania usługi istniejącej wymaga przygotowania po stronie zamawiającego. Wdrożenie prowadzone przez zewnętrznego konsultanta pozwala na płynne przejście do nowego modelu. Zmniejsza też ryzyko przeniesienia konfliktów powodowanych przez zmianę na cały okres świadczenia usługi.
  • Zarządzania usługą. Zamówiona usługa wynika z wymagań biznesowych musi zmieniać się wraz z nimi. Częstą przyczyną niepowodzenia outsourcingu jest brak odpowiednich mechanizmów zarządzania usługą po stronie dostawcy. Pomagamy stworzyć mechanizmy zarządzania zakresem i jakością usług.

Korzystając z pomocy profesjonalnego konsultanta usprawniamy zarządzanie dostawcą usługi i unikamy kosztownych błędów. W rezultacie otrzymujemy usługę wyższej jakości i niższym całkowitym koszcie.