Category Archives: Komentarze

Aktualne i historyczne zdarzenia oglądane okiem konsultanta.

Poczta Polityka Prywatność

W ostatnich dniach wypłynęła informacja o ważnym urzędniku amerykańskim, który używał prywatnej poczty elektronicznej do celów służbowych. Tym urzędnikiem jest nie kto inny jak Hilary Clinton, była szefowa Departamentu Stanu ( U.S. State Department) i potencjalna kandydatka partii demokratycznej w wyborach roku 2016. Continue reading

Jak podpisać dobry kontrakt?

Inspiracją do tego artykułu była dyskusja o klauzulach, które należy obowiązkowo umieścić w kontrakcie outsourcingowym. Przypomniała mi ona anegdotę o dwóch starozakonnych zakładających spółkę. Po kilku godzinach u notariusza wpisali do umowy wszelkie możliwe klauzule. Notariusz pożegnał ich z ulgą ale po chwili usłyszał pukanie do drzwi. Klienci wrócili bo zapomnieli wpisać najistotniejszej klauzuli: W razie bankructwa wspólnicy podzielą się równo czystym zyskiem. Continue reading

Parytety czyli rzecz o komunikacji celów

Dzisiaj mamy 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Oczywiście taki dzień nie może się obyć bez dyskusji (w mediach) o parytetach. Nie będę wypowiadał się czy parytet ma sens czy nie i czy może deprecjonować zawodowy sukces kobiety na stanowisku. Chciałem zaproponować zmianę języka opisującego parytet: Zamiast 30% stanowisk w radach nadzorczych i zarządach dla kobiet. Proponuję 30% stanowisk dla każdej z płci. Continue reading

Proste miary sukcesu

Wczoraj w radiu usłyszałem o problemach programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych. Program ten prowadziły prywatne agencje zatrudnienia kontraktowane przez urzędy pracy (partnerstwo publiczno – prywatne). Urząd wymagał dokumentacji – formularzy, które musiał wypełniać zatrudniający bezrobotnego. Oczywiście formularze były skomplikowane i zatrudniający nie miał motywacji do ich wypełniania. W rezultacie agencja pomagająca bezrobotnemu w znalezieniu pracy nie potrafiła udokumentować sukcesu. Continue reading

eWUŚ dla pacjenta i lekarza

NFZ uruchomił system eWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Pytanie dlaczego świadczeniobiorca nie może prosto zweryfikować swoich uprawnień przez Internet? Wystarczyło zorganizować udostępnianie danych wokół numeru PESEL, nie zapisując innych danych osobowych. Wtedy: Continue reading