Koncepcje systemów

Usługa doradcza przeznaczona dla kadry zarządzającej. Celem jest pomoc w przełożeniu potrzeb biznesowych na koncepcję budowy systemów informatycznych.

Ciąg drobnych zmian w potrzebach biznesowych może doprowadzić do dużej rozbieżności pomiędzy wymaganiami biznesu z możliwościami wykorzystywanych systemów informatycznych. Rozbieżność taka powstaje także przy dużych zmianach w środowisku biznesu, takich jak nowe prawo regulujące rynek, przejęcie innej firmy lub utworzenie nowej firmy przez wydzielenie części istniejącej organizacji. Kiedy rozbieżności między wymaganiami a możliwościami systemów rosną, warto zainwestować w przygotowanie koncepcji systemów informatycznych odzwierciedlającej realne wymagania biznesowe. Pozwoli ona na uniknięcie kosztownych błędów przy wyborze nowych rozwiązań. Oferujemy przygotowanie koncepcji budowy systemów informatycznych w następujących scenariuszach:

  • Połączenie firm. Połączenie firm wymaga integracji ich systemów informatycznych. Polityka nieuchronnie towarzysząca łączeniu dwóch organizacji utrudnia racjonalne planowanie. Nasze usługi pomagają wypracować wizję docelowego rozwiązania uwzględniająca potrzeby biznesowe (jednolity dostęp do informacji, unifikacja procesów) i ograniczenia techniczne (migracja danych, dostęp do informacji historycznej).
  • Wydzielenie firmy. Podział organizacji często rodzi potrzebę rozdzielenia systemów informatycznych. Przyczyną może być zapewnienie poufności danych lub trudności we wprowadzaniu zmian w sposób dogodny dla działających osobno firm. Nasze usługi pomagają wypracować koncepcję rozdzielenia systemów zapewniającą ciągłość obsługi potrzeb biznesowych, wzajemne bezpieczeństwo danych i dostęp do danych historycznych.
  • System przejściowy. Często zaspokojenie docelowych potrzeb biznesowych wymaga wdrożenia nowych systemów. Duże wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wymaga czasu. Zdarza się, że pewne potrzeby biznesowe, które wdrożenie ma ostatecznie zaspokoić, nie mogą czekać na jego zakończenie. Przykładem mogą być zmiany wymuszane przepisami prawa takie jak uwolnienie rynku energii elektrycznej. W takiej sytuacji konieczne jest dostosowanie obecnie wykorzystywanych systemów w sposób pozwalający na płynne przejście do właśnie wdrażanego docelowego rozwiązania. Nasze usługi pozwalając na przygotowanie koncepcji takiego rozwiązania bez obciążania zasobów realizujących strategiczny projekt.
  • Wykorzystanie przetwarzania w chmurze (cloud computing). Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej jest atrakcyjne ze względu na elastyczne wykorzystanie zasobów, redukcję inwestycji w infrastrukturę i krótszy czas uruchomienia usługi. Wymaga jednak zaplanowania integracji zasobów własnych i dzierżawionych. Istotnym zagadnieniem jest także całościowe bezpieczeństwo danych. W ramach naszych usług oferujemy analizę możliwości wykorzystania usług chmur obliczeniowych i korzyści oraz zagrożeń wynikających z takiego rozwiązania.

Wiele firm traci pieniądze wdrażając systemy informatyczne źle dobrane do potrzeb biznesu. Usługi profesjonalnego konsultanta pomagają dostosować koncepcję budowy systemu informatycznego do faktycznych potrzeb. Koncepcja taka jest fundamentem dla wyboru rozwiązania i udanego wdrożenia. Wszystkie nasze koncepcje jesteśmy gotowi wdrażać prowadząc projekt w imieniu klienta.