Category Archives: Instrukcje

Multiple Python versions on Linux

Linux comes with Python bundled, but if it often lags recent developments. If you need a specific version of Python you can download it from python.org and install on your box. You can take .xz archive, it is slightly smaller and tar available on you linux box should handle it.

# change to a suitable directory and unpack python
tar xf ~/Downloads/Python-3.8.0.tar.xz 
./configure --prefix $HOME/.local    # any directory you can write to is fine
make
make test
make install
# make sure $HOME/.local/bin is on your $PATH
# python versions come with a nice naming convention
python3.8    # invokes python 3.8 interpreter you have installed
pip3.8       # installs packages for your version
# now you can create a virtual environment for your development
python3.8 -m venv project_directory

You don’t need to install python with sudo if you need it for private use. System rights are only needed if you want the software available for other users. If a software can run without system rights it should be run without them.

Migracja WordPress

Za sprawą polityki cenowej dostawcy usługi coroczna migracja ijbd.eu stała się tradycją. W home.pl, którego używam co łatwo sprawdzić za pomocą magicznych zaklęć nslookup i whois, jest duża różnica między regularną i promocyjną ceną usługi hostingowej. Ponieważ nie popieram dyskryminacji stałych klientów korzystam z promocyjnej oferty i co roku zmieniam serwer. Oczywiście trzeba przenieść usługę ze starego serwera na nowy i po to żeby operacja przebiegała sprawnie napisałem tę instrukcję. Mam nadzieję, że instrukcja będzie użyteczna także przy zmianie dostawcy usługi. Continue reading

Poczta po zmianie hostingu

Zmiana hostingu wymaga przeniesienia usług i danych pomiędzy starym a nowym serwisem. Jedną z usług konfigurowanych w ramach hostingu może być poczta. Osobiście postanowiłem pocztę firmową skonfigurować w usłudze hostingowej, przyczyny takiej decyzji to temat na osobny wpis. W konsekwencji zmieniając serwer musiałem przenieść pocztę. Continue reading